דמויות וטיפוסים

חבר -יוזיק חוגים.-1928

ראובן לוין חורש בשדה-1929

יוזיק חוגים מימין-1929

מרים שפר בהכשרה בליטה-1930

מרים שפר בהכשרה בליטה-1930

צבי ארמן- סנדלר- עובד חרושת מתכת- חבר-1932

מרים גורן בצעירותה-1932

יוחנן ליבלר- חבר- 1934

רחל עפרוני עם אורי ושיוויון בניה- בתל יוסף 1934

בעבודת בניית גדר התייל-1934

תרצה הורביץ- חברה-1935

דוד נבות- צייר- היה חבר קבוצת החוגים- אופה הלחם במעיין חרוד-1935

אבא אלקינד בחדר הקריאה במעין חרוד-1935

חיים וסוניה סבירסקי-1939

בנימין גלעד- חבר- מורה עם ברל כצנלסון- 1936