דמויות וטיפוסים

ראובן שטרן- חבר- 1973

נחום שטיקלר- חבר- 1973

משה שריבמן- חבר-1973

נחום שריג- חבר-מפקד חטיבת הנגב-1973

חיים אהוביה- יוקי- חבר- פלח וותיק-1973

שלמה אגוזי- חבר-1973

יוחנן אורן- חבר-1973

אברהם אילת- חבר-1973

שושנה אילת- חברה-1973

עזריה אלון- ממקימי החברה להגנת הטבע- יוזם החוק הצמחים והפרחים המוגנים בטבע-1973

שלמה ארגוב- חבר-1973

מיכל בוכמן-שלו-1973

מרדכי בוכמן- מוטקה- חבר-1973

ציפורה בלכר- חברת קבוץ אלונים- בת בית השטה-1973

חגי בן גוריון- חבר בחרושת מתכת -1973