דמויות וטיפוסים

שמואל ביקלס- ארכיטקט-חבר- 1973

אלי בלכר- חבר- 1973

משה גורן- חבר בית השטה- מכיתת ‘הדס’-1973

פרומה גופר- חברת בית השטה- 1973

מיריק צביק-גפני- חברה-1973

מרים גולדשמידט-גלעד- חברה-1973

אלעזר גוטמן-מכיתת ‘הדס’-1973

אברהם גדעון- חבר-חובב אסטרולוגיה- מכיתת ‘רימון’-1973

שולה אלבלק- חברה- זמרת באשקולית ובגבעטרון-1973

חנוך וולץ- חבר-1973

כיתת מלאכה- עפרית ארנון- 1974

תמר אשכנזי- ד”ר תמר אשכנזי ,מנהלת המרכז הלאומי להשתלות במשרד הבריאות

מיכאל ירבעם- חבר-1974

מרים חצרוני- חברה-1974

משה זידל- חבר-1974