דמויות וטיפוסים

דן ישראלי- חבר- 1974

זאב יהלום- חבר אשדות יעקב ובית השטה-1974

דן כרמל- חבר- בפתח ביתו עם כלב-1974

ארי לידן- חבר-1974

לאה מרוז- חברה-1974

צבי מלצר- אבא של רבקה גת- נגר- 1974

רונית מלר- באה מרמת השופט- חברה-1974

חוה נאמן במטבח ילדים -1974

רבקה סנדברג בכל בו- חברה-1974

ספיר עזריאל- חבר- 1974

מאיר סקל- בן ונדה אחי מיכאל סקל- עבר לגן נר- 1974

חנן פורת- חבר- מתקן רדיו ושעונים.-1974

גליה פריברג-פרבר- חברה- 1974

אליעזר פרבר- חבר- 1974

יהודית פלד- חברה- מורה ומחנכת- 1974