דמויות וטיפוסים

יהודה ציפוק- חבר- נהג בקאופרטיב בית שאן חרוד-1974

יוסף צביק- יוסקה- חבר-1974

עמליה קנטור- חברת בית השטה-1974

שרה קלימן- חברת בית השטה- במטבח-1974

לאה קרליץ- חברה – 1974

דינה רימון- חברה-1974

ישראל שגיא- חבר-1974

שמריה שושני- חבר- 1974

אבישי שפר- חבר- 1974

מרים שפר- חברה- מורה למלאכת יד-1974

עדי שרון- חבר בית השטה– 1974

שמריה שושני- חבר-1974

מאיר אורי- חבר-1974

עוזי אילת- חבר- 1974

אפרת אדם ארגוב- חברה-1974