דמויות וטיפוסים

שמואל ארז- חבר-1974

קותי אשכנזי- חבר- -1974

חדוה בן יעקב- חברה- – 1974

שרגא בהיר- חבר- 1974

שולה בן גוריון- חברה-1974

שלמה גלר- חבר- לפני שנפצע בתאונת דרכים- 1974

גברי- מתופף במסיבה-1974

טלילה שיף-מזרחי- חברה-1974

יהודית ארגוב- חברה- 1975

שרה לוין- חברה- 1975

יהודה שרוני- חבר-1974

שושנה שמש- חברה- במתפרת הקיבוץ-1975

יוסי אסף- חבר-מורה ומחנך-1977

יפה גולדמן- חברה-1977

בנש גולדמן- היה חבר עזב לאחר שנים רבות- 1977