דמויות וטיפוסים

יצחק ומרים חצרוני-1977

ששון טיטו- חבר בית השטה-1977

דוד כליון- חבר- 1975

בת ציון שושני- חברה- במזכירות-1977

מיכה שגיא- חבר-1977

לפיד בן אליעזר- חבר- מכיתת ‘ברושים’- 1977

עדנה הדר- חברה- 1975

חוה ברק- חברה- על קלנועית- 1975

הדסה צמרת- חברה- 1977

שי- עפרית ואמם זיוה ארנון -1977

מיריק גרזי- חברה-1978

איזי שונרי ושושנה המאירי- חברים-1978

חמדה שפר- חברה- 1978

יצחק שריג- מכיתת ‘רימון’ בן נחום ותקוה-1977

שלומית שרון- חברה-1977