דמויות וטיפוסים

רוני עוזר- כיתת ‘ברושים’- חקלאי בכפר יחזקאל- 1979

חנה ומנחם אורן חברים-1979

אילת אשל- חברה-1979

דני גוטסמן- חבר-1979

ציונה גל חברה-1979

מוטי כוכבא- מכיתת ‘כפירים’ מוסיקאי- 1978

ראובן לוין- חבר-1979

איתן שלו- חבר-1979

חיים פלגי- חשמלאי- אבא של אורה מדר-1979

יעל דואק- חברה- נהרגה בתאונת דרכים- תופרת- מורה-1979

שכונת אגם עלית- מוני- דוד ניסן- אהרון בצלאל- חנוך ושולה אלבלק- אברהם דואק ורן שריג- 1980

שכונת אגם עלית-משמאל מוני- דוד ניסן- אהרון בצלאל- אברהם דואק ורן שריג-1980

אמנון אבנור חבר-1980

אברהם הקש- חבר-1980

נתנאל אדר- חבר- 1980