דמויות וטיפוסים

רחל בארי אהוביה-1980

אברהם בונה- תושב-1980

אבישי גלבע-1980

יוחאי גדיש- עם הארנב- חבר-1980

חנה גולדשטרום- חברה-1980

יוסף דגן- חבר- היה ‘מוכתר’- עבד במינהל מקרקעי ישראל-1980

חוה הדר- חברה-1980

שלומית הגלעדי- חברה-1980

יעקב הדר- חבר-1980

רבקה חוגים- חברה-1980

צבי וברוך ינאי- אחים- חברים- 1980

דוד כרמל- דוקטור בפיזיקה- מורה- מכיתת ‘שביט’-1980

רבקה ינאי- חברה-1980

דוד ניסן- חבר- 1980

עובדיה סולימן- חבר- מכיתת ‘נמלה’- 1980