דמויות וטיפוסים

פנינה פלד- חברה-1980

חיים שניר- חבר-1980

פניה תבורי- חברה-1980

שאול אורן חבר בית השטה-1980

אבנר אשל- 1981

רות בוכמן רוקדת -חברה-1980

חגי כהן- כיתת ‘דקל ‘-1980

-1981- ילד וכדור

צוות הוידאו- מיכה ליבנה-1981

צוות הוידאו-רחל מרוז ואליעזר פרבר-1981

צוות הוידאו – חגי ב.ג- 1981

לוי מן מברך את צוות הוידאו- 1981

עדה כהן- חברת בית השטה-1981

נחמה ניומן- תושבת אמא של אלי בלכר-1981

מיכה ליבנה ותמנע הורביץ באולפן ‘גלי שיטים’ במרחב של בית השטה-1981