דמויות וטיפוסים

עמרם יחיאלי- חבר-1981

דינה שרון. חברה-1981

עזריה אלון עם יצחק נבון -1981

יאיר הגלעדי עם נכדו עמית-1981

בלהה הלר- חברה-1981

כה בתשרי- בוגרי ‘אלון’ ו’אורן’- אברהם דואק- ניצה אגוזי- דן ארגוב ואהרון בצלאל-1985″

ישראל ונכדו גל גוטמן-1985

טל ורחל שונרי – שקולניק-1985

ארי לידן ונעה בתו עם שלי ארד-1985

דן כרמל ונכדיו-1985

נחום שריג מסיים תפקיד ראש מועצה אזורית ומוסר מפתח לאברהם יריב-1985

רות אלון- חברת בית השטה- פעילת תרבות באזור-1985

עמיר ובתיה לוטן עם רותם בנם-1986

ארנסט הורביץ- חבר- -1986

צבי ינאי- חבר-1986