דמויות וטיפוסים

שפרה ויוסוף גדרון- 1940

מוטקה וציפורה בוכמן-1940

מרדכי הלוי- חבר- נהרג בתאונת דאון- 1940

אריה וברוריה בן גוריון-1941

אברהם ברגנפלד מדריך נער- חבר בית השטה שעבר בפילוג לאיילת השחר- 1942

יואל זידל- חבר- על שמו נקראות חלקות אדמה “היואלים”-1943

חוה ברק- חברה- 1944

יוזיק רבקה ושאול חוגים בנם-1945

גיורא נאמן על עגלת הובלה והפרדות הוותיקות -1948

ילדים משמאל חנה כהן- גילה ורוני ברעם- חנה ירחי- ענת ורתם הגלעדי- עפרה ישראלי יושבת מימין בני לוין- שלומית כהן – עדה ישראלי מאחור -1949

עזריה אלון- 1948

חדוה ריכמן עם ילדי הגן- אסתר ובנה אבישי גלבע ובתיה הדר-1950

חנה גולדשמידט- אמא של חבר- מיכאל ירבעם-1950

בלהה הלר- חברה-1950

יונה ירחי- חבר-1950