דמויות וטיפוסים

יעקב לב- מסביר בשדה חיטה=1986

לוצי לוין- על קלנועית-1986

קבלה לחברות-עפר פרח- מרדכי פלד -1986

קרן וחן רודד-1986

עזריה אלון עם שמעון פרס -1986

קותי אשכנזי- חבר- -1986

רבקה לב- חברה1988

אהובה ארם חברה-1988

אריה כהן וניר מן בחורשת נורית-1988

אלברטו רויטמן- חבר-1989

חנה כליון-1989

נורית גדעון- חברת בית השטה-1989

שבתאי בארי -חבר- יושב בביקור אצל יצחק חצרוני- שוכב-1989

עדה ישראלי – חברה-1989

בירטה אהוביה-1990