דמויות וטיפוסים

יאיר אלון-1990

חנה שלו- אבנור חברה-1990

סיגל גפני- כיתת ‘אשל’ -1990

אברהם הקש- חבר-1990

יעקב המאירי- חבר- 1990

בלהה הלר בעבודה בגננות הנוי-1990

שרקה כהן- חברה-1989

יפעת סיבוני- חברה-1990

גדעון צביק- חבר- מכיתת ‘תומר’- מהנדס מים-1989

דגן ברוך -1989

פרומה גופר- חברת בית השטה-1990

כרמלה גוריון במזכירות-1990

לואיז לוי- חברה-1992

עובד דרור- חבר בית השטה יושב ראש רשות ניקוז ירדן דרומי בעת שיטפון בחורף ליד בית השטה-1992

עמנואל פורר- בא הנערן- חבר בית השטה-1992