דמויות וטיפוסים

שבת הצבעי בפעולה

גקי ומילקה 1999

שיח שכנות-ניבה,יעל ומילכה

דורון במעבדת האלקטרוניקה – 1999

יהודית ומשה פלד- 1999

דיצי מספר פרק מעברו -1999

דמויות בחצר-יגאל שפר -1999

ראובן ואמה ברעם-1999

דליה סלע מצחצחת נעלים בגן א ביום שישי-1990

מוני ורחל בהריון-1999

גברי ונורית בדירתם- 1999

שבת הצבעי הותיק בחרושת מתכת- 1999

דמויות בחצר-יעקב שולמי 1999

שבת ודליה ארגוב בהפסקת קפה -1999

דמויות בחצר יגאל שפר 1999