דמויות וטיפוסים

דמויות בחצר-יורם וילדיו 1998

רן שריג מזכיר -1999

יעקב דורי -1999

שרהלה אדר מטפלת בפעוטון  -1999

דמויות בחצר-מיכאל סלע – 1999

ראובן וחווה קייזר-אחוות הייקים -1999

עמוס בוכמן -צלם ואומן -1999

שלמה רייניץ בחרושת מתכת

עדנה היינמן -1999

דורון וחנן פורת בצוותא במעבדה -1999

גרשון גפני -1999

מילכה רימון

יעקב שרגא ואסתר גוטמן

דמויות בחיינו

יובל ארנון