דמויות וטיפוסים

חיים מדר

גברי חנוך ודואק בפנסיה

רחל מייטרמן

מוני מרוז מצלם ב -8 מ”מ

זיוה ארנון

משה גברי גבריאל

חנהטל בעבודה בגן ירק

אפרת בת שלם

אלוירה גורן

עמירם מרכז המים

אברהם דואק -דייג ומרכז קניות

אליהו לב בלגיון הצרפתי

שמחה כהן

סטרול ישראלי

זאב מיינרט