דמויות וטיפוסים

שרקה במעיין 1935

אבנר וינקלר

אהרון בצלאל בפורים

יצחק דובזינסקי

צבי לוין ונכדו

רות ועזריה אלון

תומס קרונר-צייר נודע

עמירם סלע מתקן נזילת מים

משפחת בנימין גל

דמויות שונות במשק

פנינה אדר בר תור

נחום  שטיקלר

זיגי ארייך במפעל

יצחק חצרוני מחלק אוכל לבתי הילדים

אמא אלקינד-הסבתא במעיין