דמויות וטיפוסים

אריה כהן במפעל

שורי מיינרט

גיזה שור

זבולון סנדברג איש הדפוס

עדי שרון מתכנן וצייר

שמריה צמרת מעליה ב לזיתיה- 1963

שלמה אגוזי-יזם ומנהל

אהרון פריברג איש משק וכלכלה

שרה לוין

שבתאי שבו לוי -מורה ואיש הבדואים בסיני

שאריק אורי נהג ותיק בקואופרטיב

שבו בשבילי סיני

בית השיטה מורשת בתמונות האלבום של אלינור פורת

וכך הכל התחיל ב 1935

דמויות ומקומות בחצר

דמויות ומקומות בחצר