דמויות וטיפוסים

משפחת חוגים- שאול- רבקה- יוזיק ומשפחתה של דליה ממעגן מיכאל- אבא של יוזיק -1962

מרים פריברג- חברה-1960

אלה ולארי האריס-1963

אבישג וג’קי חן-1963

חגי ושולה בן גוריון ביום חתונתם עם דוד בן גוריון-1964

רות ומרדכי פלד- 1964

בתיה המאירי- חברה-1964

יוזיק חוגים. חבר-1964

אבא מנוס גולדשטיין- אבא של יאיר הגלעדי-1965

יוסף ותקוה שריג-1964

מנחם אורן- חבר בית השטה- מורה מחנך- 1965

חברים מבלים באילת- משה וחוה צבי וצפורה מאיריברק- נלי רבקה וברוך ינאי-1965

אלי ביקלס- בן שמואל וקלרה- מכיתת ‘כפירים’-1965

יוסף בן חיים- חבר- -1965

משה ויהודית פלד-1966