דמויות וטיפוסים

מאירה יוסוף ותינוק פרג-1966

צוות האחיות בפתח המרפאה: מימין חנה טל- חוה ברק- לוטה מחדר חולים ויהודית שושני הוותיקה-1966

דורון פורת מכיתת ‘תומר’ – חבר-1967

ציפורה גלעד- חברה- מורה- פעילה-1967

ישראל גוטמן- חבר- בחדר האכל-1967

מרים גוטמן- חברה-1967

יוליוס גולדשטרום- חבר בית השטה-1967

גרשון גפני- חבר- מכיתת ‘הדס’-1967

שרה גפני- חברה- עובדת במטבח-1967

משה גנן חבר-1967

יצחק שרף- חבר-1967

יהודה ורונית מלר-1967

יוליוס כהן- כוורן- צד נחיל דבורים-1969

ניר גוטמן ושלום קרליץ ,בתורנות שבת  במטבח-1969

יוס פלד- מסגר- חבר בית השטה -1969