דמויות וטיפוסים

הדסה צמרת- חברה- מבשלת במרום גולן-1969

בנימין גלעד- חבר- מורה-1969

יוסוף גדרון- חבר- דבוראי-כוורן.-1969

חוה קיזר במועדון החברים-1970

יצחק ויהודית קרש בנישואיהם-1970

חנה כרמי-1970

ברל קליחובסקי אבא של צבי וחנוך ק.-1970

חנה סנדברג סלע- חברת בית השטה-1970

רות ואביטל אלון-1970

אפרת ארגוב- חברה-1970

דליה ארגוב- חברה-1970

יצחק ארד- חבר-1970

אלעזר בהיר- חבר-1970

יוני גלעד- בן צפורה ובנימין גלעד-1970

חיים רימון- חבר-1970