דמויות וטיפוסים

פנינה רפאלי- חברה- במרפאת בית השטה-1970

יוסף שריג- חבר- -1970

נמרוד שרון ואברהם דואק – חברים-1971

אברהם שפר- חבר -1971

אברהם ארגוב- חבר-1971

ישראל גוטמן מימין ומרדכי בן יעקב משמאל- חברים-1971

יוסף בן חיים- חבר- קורא ספר-1971

ישראל ברונשפיגל- חבר-1971

משה גנן- בבית מלאכה לקשישים-1971

מוני ורחל מרוז חברי בית השטה- עם עובד ושרון ילדיהם-1972

חדר אוכל -חגי בן גוריון- 1973

אילת אשל ועידית גפני סולימן חברות-1973

עדה ישראלי – חברה-1973

היני יחיאלי- חבר-1973

דרור טל- חבר- פלח וותיק-1973