דמויות וטיפוסים

ברוך ינאי- חבר- נגר-1973

אחיה יפה- חבר-עובד אחראי על המים-1973

יוחאי כרמי- חבר- מכיתת תומר- פלח-1973

אסתר כוכבא- חברה-1973

שמחה כהן- חבר -1973

בני לוין-1973

דפנה לוי- פרח- חברה-1973

הני מרוט- חברה- ניצולת השואה-1973

גרשון מנור- חבר1973

שורי מינרט- מזכירת חברה- 1973

גרשון מנור- חבר-1973

יצחק נאמן- חבר-1973

נורית ירחי- מכיתת ‘אילה’- חברה- 1973

יהושוע סוויד- חבר- בלול העופות-1973

מרדכי סלע- חבר-1973