דמויות וטיפוסים

דני פלד-נפל במלחמת יום כיפור.-1973

אורי פלג- חבר- היה חבר במרום גולן וחזר לבית השטה עם משפחתו-1973

חנה פלד- חברת בית השטה עלתה מגרמניה לקבוצת החוגים ב1933

גדעון צביק- חבר- מכיתת תומר-1973

גיורא קיזר- מכיתת ‘אלומה’- חבר-1973

רעיה קיטישבסקי- חברה-1973

צבי קיטישבסקי- חבר בית השטה-1973

ישראל קורן- חבר בית השטה-1973

עליזה קורן- חברה- בדואר-1973

טומס ק’רונר- חבר- צייר-1973

שלומית שחורי- חברה- אלמנת משה שחורי- 1973

הדס שצ’ופקביץ- חברה-1973

דוד שלזינגר- חבר-1973

יוסף שרף- חבר- 1973

פאולה שטיין- חברה- 1973