מבנים שנהרסו

מבנה החשמליה נהרס

מבנה החשמליה נהרס

מבנה החשמליה נהרס

מבנה החשמליה נהרס

מבנה החשמליה נהרס

מבנה החשמליה נהרס

מבנה החשמליה נהרס-עמדת הטלפון

מבנה החשמליה נהרס- נבנה במקום המדגרה לאפרוחים ללא כביש גישה

מבנה החשמליה נהרס ודליה מצלמת הרגע ההיסטורי

הסנדלריה מפונה

מבנה החשמליה נהרס

מבנה החשמליה נהרס

מבנה החשמליה נהרס

הסנדלריה מפונה

הסנדלריה מפונה