מימין יהושוע רבניצקי אביו של יונה,במרכז מיכל אמו של יונה,משמאל עומדת רינה ועל הכיסא נורית בתם הבכורה של יונה ורינה 1941

מבקרים:
124526