שלושה דורות של משפחת רבניצקי,,הסבא יהושוע,מימין בנו אליהו,הנכד יונה ובתו נורית 1941

מבקרים:
124516