משפחת רבניצקי,יושב הסבא יהושוע,יונה ליד אמו מיכל ואביו אליהו,אחותו של יונה נעמי ליד הסבא.

מבקרים:
124521