יונה ירחי ואורי יפה לפני היציאה להכשרה בגבעת חיים,1933

מבקרים:
124526