מחנה כפר גלעדי  של המחנות העולים1933 בטיול לחרמון מימין:יונה,יהודה טל,אורי יפה,זרובבל ארבל,יושב בנימין גלעד 1933

מבקרים:
124517