חבורת המטיילים סביב ים המלח ליד עין פשחה,מימין לשמאל,רפאל טהון,עזרא כדורי,ראובן פושט הר צבי,מורדכי הלוי,יצחק אברהמי,דוד אפל,יהודה נחשון,יונה ירחי,ברוך זרובבל,אורי יפה ובנימין גלעד,אבשלום יעקובי,עדין שולמי, בטיול 3 עד15 לספטמבר 1934

מבקרים:
124526