יונה ירחי רכז העבודה בעת בניית תעלת הגלבוע 1935

מבקרים:
124529