הקמת המפעל בסדום,יונה נוהג בקטר דוקוויל 1936-1938

מבקרים:
124528