מפעל האשלג בסדום,הנחת מסילת הברזל בין המפעל לבריכות האידוי,יונה מימין 1936-1938

מבקרים:
124528