פעילות ההגנה במפעל בסדום,יונה על הטנדר הנהג אורי יפה,1936-1938

מבקרים:
124526