במלחמת העצמאות המשפחה עוברת זמנית לבני ברק ,כמקום בטוח יותר – 1948

מבקרים:
106064