עם ההורים רבקה ואברהם בטיול ברחוב המליץ בתל אביב 1936

מבקרים:
106064