נזכור

במועדון הקיבוץ , המרח”ב, מצוי אולם שכולו מוקדש לנפטרים חברי הקיבוץ. תא עם מיסמכים וזיכרונות לכל נפטר. במדף מונחות חוברות זכרון ולוח הנצחה לקרובי החברים שנרצחו בשואה מוצב בכניסה לאולם. על הקיר תמונות הנופלים במערכות ישראל. 
בכניסה לקיבוץ מוצבת אנדרטה לזכרם של הנופלים. בבית העלמין מוצב קיר יזכור לקרובי החברים שנספו בשואה ובו חלקה צבאית לחברים חללי המלחמות. מסורת ההנצחה זוכה להתקיים באזכרה לנפטרים בערב יום הכיפורים ובטקסי יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, כך בהתכנסות בערב יום הזכרון ובטקס בבית העלמין. אתר הקהילה מקדיש דף יזכור לכל נפטר. פינות רבות בקיבוץ ובשדות מנציחות את הנפטרים והנופלים לאורך השנים.
יזכור - נפטרים כללי
576
יזכור – נפטרים כללי
נפלו במערכות ישראל
88
נפלו במערכות ישראל
ספרים שונים וחוברות זכרון
137
ספרים שונים וחוברות זכרון
טקסי זכרון
41
טקסי זכרון
מורשת זכרון ובית עלמין
106
מורשת זכרון ובית עלמין