יזכור - נפטרים כללי

אדם ארגוב אפי

אורן מנחם

אורן שאול

אילת שושנה

ארייך אשר

ארנון זיוה

אבישי אברהם

אבישי חנה

אבן נור אמנון

אבן נור חיים

אבן נור נחמה

אגוזי שלמה

אדר בלה

אדר מוטל

אהוביה חיים

אהוביה תמר

אולמן אורי

אופלטקה אברהם