יזכור - נפטרים כללי

דוויק יעל

דוויק שולה

דויטש גילה

דורי חנה

דרור אהוד

דרור עובד

האז שלומית

האריס אלה

הגלעדי יאיר

הגלעדי שלומית

הדר בתיה

הדר חוה

הדר יהודה

הוכשטיין מארק

הורביץ ארנסט

הורביץ זרובבל

הורביץ יעקב

הורביץ מרדכי