יזכור - נפטרים כללי

הורביץ עליזה

הורביץ רפאל

הורביץ שמואל

הורביץ תמנע

הורביץ תרצה

היינמן יורם

היינמן נימרוד נימי

הינמן גילה

הינמן דב

הלוי באר הטי

הלוי מרדכי

הלמיך צבי

הלר בלהה

המאירי יעקב

המאירי צבי

המאירי שושנה

הנדלר נעמי

הקש אברהם