יזכור - נפטרים כללי

וקסמן אריה

וקסמן צפרירה

זיידל אסתר

זיידל יואל

זיידל משה

זלייגר לאה

זקונר רייזל

חוגים יוסף

חוגים עופרה

חוגים רבקה

חייט ברטה

חצרוני יצחק

חצרוני מרים

חרמוני חנן

חרמוני נינה

טומרקין אהרון

טומרקין אמא

טוראל גלעד עופרי