יזכור - נפטרים כללי

טורצ’ניוק הניה

טיטו ששון

טל דרור

טל חיה

טל יעקב

טל צבי

טרכטנברג יהודית

טרכטנברג רפאל

יהלום גבי

יהלום זאב

יחיאלי אתי

יחיאלי גנז ישעיהו

יחיאלי לוטה

יחיאלי נפתלי

ינאי ברוך

ינאי נלי

ינאי צבי

ינאי רבקה