יזכור - נפטרים כללי

יפה אחיה

יפה בלה

יפה יהודית

ירבעם מיכאל

ירדני נלי

ירחי יונה

ירחי יעקובי שושי

ירחי נורית

ירחי עמיחי

ירחי רנה

ישראלי דן

ישראלי יצחק

ישראלי עדה

ישראלי תמר

כהן (הנס) צבי

כהן אילן

כהן אריה

כהן חוה