יזכור - נפטרים כללי

כהן טובה

כהן יובל

כהן יוחנן

כהן יוליוס

כהן מרים

כהן עזה

כהן עמי

כהן צבי

כהן רחל

כהן שמחה בן צבי וגיזלה

כהן שמחה

כהן שרקה

כוכבא אסתר

כוכבא יהודה

כליון אריה

כליון דוד

כליון חנה

כץ שרה