יזכור - נפטרים כללי

כצנלסון רודה

כרמי אורי

כרמי אסף

כרמי חמוטל

כרמי חנה

כרמי מאיר

כרמל אלקה

כרמל דן

לב אליהו

לב רבקה

לבנר אריה

לבנר רבקה

לוגר לירן

לוגר שמואל

לוטן יותם

לוי אסא

לוי חיים

לוי שבתאי