יזכור - נפטרים כללי

לוין איה

לוין הרולד

לוין לוצי

לוין צבי

לוין ראובן

לוין שרה

ליבלר יוחנן

ליברמן אסתר

לידן ארי

לנדאו נפתלי

לקח אמה

לקח משה

מאירי משה

מאירי צבי

מאירי צפורה

מדר אורה

מולר מנחם

מוסבך הני