יזכור - נפטרים כללי

מור אלן

מזרחי טלילה

מזרחי שלם

מיטרמן יהודה

מיטרמן רחל

מייזלס אורי

מייזלס חוה

מייזלס חנה

מייזלס רפי

מיינרט דקלה

מיינרט זאב

מיינרט שרה – שורי

מיכאלי עדה

מילר אברהם

מירון נתן

מלצר טובה

מלצר צבי

מלר גאולה