יזכור - נפטרים כללי

מלר יהודה

מלר צבי

מן גינה

מן לוי

מנדל מלוינה

מנור גרשון

מנור חוה

מניס חוה

מרוז הוד

מרוז לאה

מרוז מוני

מרוז קוט שירה

מרוט הני

מרוט צבי

מרון אסתר

נאמן חוה

נאמן יצחק

נבו יערה